รับพิมพ์งานไวนิลด้วยเครื่องความละเอียดสูง ตรม.เริ่มต้นเพียง 250 บาท
พิมพ์ 10 ตรม.ขึ้นไป 150 บาท เท่านั้น งานพร้อมตอกตาไก่และเย็บขอบ

***ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสอบถาม***