BackDroup สำเร็จรูป เริ่มต้น 7,600.-

BackDroup ให้เช่า เริ่มต้น 1,500.-

Booth แสดงสินค้า เริ่มต้น 9,500.-

Booth แสดงสินค้าให้เช่า เริ่มต้น 5,900.-

พิมพ์ผ้า Canvas เริ่มต้น 580.-

ธงญี่ปุ่น เริ่มต้น 890.-

ฉลากสินค้า เริ่มต้น 400.-

กล่องไฟสำเร็จรูป เริ่มต้น 5,900.-

inkjet on pp และ foam เริ่มต้น 450.-

โรลอัพ เริ่มต้น 730.-

ป้าย สแตนดี้ เริ่มต้นเพียง 490 บาท

พิมพ์ไวนิล เริ่มต้น 150.-

เอ็กซ์สแตนด์ เริ่มต้น 360.-

กรอบรูปกล่องไฟ เริ่มต้น 1,280.-

ผ้ากล่องไฟไร้ขอบ เริ่มต้น 5,000.-

ธงชายหาด เริ่มต้น 1,350.-

โต๊ะชงชิม

เคาน์เตอร์สินค้า